شرکت سونی برای تیلیغات برند اکسپریا، 15000 عدد پیکسل سنجاقی فلزی به مجموعه هنری ایده های دروی سفارش داده بود که بعد از انجام کار چاپ و بسته بندی، به آن شرکت تحویل داده شد.

هم اکنون با توجه به ظرفیت های بالای فنی و مالی مجموعه هنری ایده های درونی، امکان ثبت سفارش و قرارداد با شرکت های بزرگ و کوچک جهت تولید محصولات تبلیغاتی وجود دارد.

تحویل 15000 پیکسل به سرکت سونی